Skip to main content

Ontketen de kracht van kennis(sen); PitZtop deelt en viert vijf jaar ervaring

“Door mijn werk ben ik de afgelopen jaren zoveel leuke, bijzondere en ervaren mensen tegengekomen, uit Nederland, het buitenland. Die ontmoetingen zijn leerzaam en verrijkend,” blikt Emmylou Aben terug op vijf jaar PitZtop. PitZtop is een initiatief van Louk Burgers, gericht op gastvrijheid en gemeenschapszin, voor nieuwkomers én voor mensen die in Nederland geboren zijn. PitZtop boort hiervoor de kracht van netwerken aan, voor de doelgroep en voor de ontwikkeling van het initiatief. Emmylou – die samen met statushouders, partnerorganisaties en Louk vanaf het begin het initiatief naar de praktijk brengt – en Stefan Hovelynck – betrokken sinds 2018 – vertellen er alles over.

Met activiteiten die gastvrijheid en gemeenschapszin tussen nieuwkomers en geboren Nederlanders bevorderen, wil PitZtop bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en ieders talenten optimaal worden benut. Daarbij staan veilige, aantrekkelijke ontmoetingsplekken centraal. Sinds 2018 is dit ‘SoZa’, het gebouw van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, waar nu jonge statushouders en jongeren met een Nederlandse achtergrond samenleven. En startups in de creatieve en technologische sector, samenwerken met sociale ondernemingen.

Toevallige ontmoeting leidt tot vaste ontmoetingsplek

Dat PitZtop een verbindende rol in deze ‘SoZa’-gemeenschap en de omliggende wijk speelt, is het resultaat van een toevallige ontmoeting van Louk met een medewerkster van het COA in de trein in 2017. Een jaar later werkte zij bij Gemeente Den Haag en benaderde zij Louk omdat wat hij haar tijdens die treinrit zo enthousiast had verteld, naadloos aansloot bij wat zij zocht voor SoZa. Tot die tijd had PitZtop met regelmatige ‘pop-up meetings’ inzicht gekregen in behoeften van statushouders en Nederlanders om met elkaar in contact te komen. En behoeften van statushouders bij hun landing in Nederland: welke drempels komen zij tegen als zij hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving? En hoe kunnen deze worden weggenomen?

Verbinding aangaan en praktisch vertalen

‘Ontmoeten, samen doen, werken en verblijven’ kwamen steeds boven drijven tijdens deze bijeenkomsten. Net als de waarden veilig, actief, verbindend, divers en gastvrij. Het idee voor een vaste ontmoetingsplek kreeg steeds meer vorm. Zo organiseerde PitZtop als nieuwkomer in het SoZa-gebouw in het najaar van 2018 de eerste ‘SoZa Dinner Times’. Daarbij gingen allerlei soorten mensen van verschillende achtergronden, onder wie een aantal statushouders, met elkaar in gesprek over plekken waar ze graag zijn. De ontmoeting kreeg hierdoor direct diepgang en de gesprekken waren gelijkwaardig. Deelnemers voelden zich verbonden en in praktische zin leverde het bijvoorbeeld een stage voor een statushouder bij een architectenbureau op.

Het faciliteren van samen doen

Een spontane aanmelding van een kapper die zich als vrijwilliger beschikbaar stelde, leidde vervolgens tot regelmatige korte ontmoetingen: “De jongens van boven kwamen naar beneden,” zo beschrijft Emmylou de statushouders die gebruik maakten van deze knipservice. “En om de knipbeurten heen werd enorm veel gekletst!” Uiteindelijk nam een statushouder die ook kapper was, het stokje over en zorgt deze activiteit nog steeds voor verbinding. Met ‘De Estafette’ namen PitZtop, HighSkyFitness en BuurtwerkNederland het initiatief om elke drie weken een activiteit voor de bewoners, ondernemers en omwonenden van SoZa te organiseren. Een filmavond bijvoorbeeld, of een Pingpongtoernooi én altijd samen eten.

Van groepsactiviteiten naar het ontketenen van individueel talent

“De eerste paar keer hebben we De Estafette zelf georganiseerd,” blikt Stefan terug. “Op een gegeven moment zie je wie echt wil meedoen, wie z’n handen laat wapperen. Hen hebben we gevraagd zelf ook weer mensen mee te nemen. Zo ontstond al snel een harde kern van vrijwilligers die steeds iets nieuws organiseert.” Emmylou vult aan: “Onze rol is nu meer gericht op het verbinden van De Estafette met de stad.” Met het organiseren van groepsactiviteiten leerde PitZtop de statushouders in SoZa steeds beter kennen: “Doordat je er gewoon bent voor ze, ontstaan er één op één gesprekken,” zegt Emmylou hierover. “Ook over werk en het volgen van een opleiding.”

Het delen van kennis en je netwerk inzetten

In 2020 startte PitZtop samen met anderen ‘Talenten zonder grenzen’: “Wij helpen nieuwkomers te ontdekken welke opleiding of welk werk bij hun talenten past. En hoe zij hiermee aan de slag kunnen in Nederland,” licht Emmylou toe. Zo ontketent PitZtop de kracht van kennis(sen), door onbenut talent te ontdekken, te stimuleren en te koppelen aan werkgevers. “We hebben de afgelopen vijf jaar gezien en geleerd wat mensen nodig hebben in de praktijk. Graag delen wij onze kennis en ervaring met organisaties en locaties die net als wij diversiteit willen faciliteren!” Stefan sluit af met een persoonlijke noot: “Het zien van de wereld door de ogen van een ander, en zeker als de ander zo'n andere aanvliegroute kent, is fantastisch! De waardering van iemand die je met het allerkleinste verder kan helpen voelt heel bijzonder.”

PitZtop bedankt de volgende mensen, organisaties en bedrijven voor het mede mogelijk maken van haar activiteiten de afgelopen vijf jaar en de steun bij toekomstige plannen:

Meedenkers van het eerste uur – Moe Al-Masri, Maddi Deeb

INBO Architecten – Arnold Homan, Trude de Vroomen, Helen Zhang en Bert van Breugel

Deerns Ingenieurs & Marten Valk

Bu-Mi – Gilbert de Nijs

Andersson Elffers Felix – Ido Smits, Indra Bijl, Carlijn van Helmond, Danique van der Burg e.v.a.

Hotelschool Den Haag-Amsterdam – hun studenten en hun inspirerende docenten onder wie Edgar Keehnen, Don Spierenburg, Jeroen Bosman

Buurtwerk Nederland – Jos Voppen

HighSkyFitness – Ibrahim Deraz

De Estafette – Kinan Faraj, Sanne Soekhai, Shisay Tsegay en Zoher Kabtol

Yhshom Azeze

Fonds Rotterdam - Bernard Kats

Auke Communicatie – Jeroen Smits

FishEyeProducties – Esther Geradts

Vreelandgroep – Herre van Kaam

Klare Koek – Jorrit van Kaam

Ondernemers bij ANNA&Co

Han Kuipers

Lexenzo - Lex de Haas

Synecom - Mariette Zoetmulder

AramPro - Aram Pooryousefi

Barbara van den Boogaard

Jacob Korf en andere Marlot inwoners

Tjeerd Borstlap

 

Interviewer en auteur: Lisa Koolhoven www.verhalenpodium.nl